شنبه 5 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با خدمات بهداشتی درمانی
صفحات/                              
      Tabriz Health Services Management Research Center
سه شنبه 10 دي 1398
مطالب/ برگزاری کارگاه نگارش خلاصه سیاستی                            
      به همت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و با همکاری موسسه ملی تحقیقات سلامت کارگاه " نگارش خلاصه سیاستی" " Policy Brief"با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ 23 و 24 فروردین 1397 برگزار شد.
پنجشنبه 30 فروردين 1397