برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رییس مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر تبریزی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33366877 - 041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کارشناسان پژوهش قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : خانم جباری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33346243 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کارشناسان پژوهش قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : خانم دستگیری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33346243 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : انفورماتیک قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : بابک زارع آبادی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33366810 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر عبدالهی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33366877 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر لیلا نیک نیاز شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33366828 - 041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر رقیه خبیری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33366828 - 041 شمــاره فـکـس :