برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رییس مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر تبریزی شماره داخلــی : 3571
شماره مستقیم : 31773571 - 041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کارشناسان پژوهش قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : خانم جباری شماره داخلــی : 3575
شماره مستقیم : 31773575 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کارشناسان پژوهش قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : خانم دستگیری شماره داخلــی : 3575
شماره مستقیم : 31773575 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : انفورماتیک قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : بابک زارع آبادی شماره داخلــی : 3578
شماره مستقیم : 31773578 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر عبدالهی شماره داخلــی : 3580
شماره مستقیم : 041-31773580 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر لیلا نیک نیاز شماره داخلــی : 3577
شماره مستقیم : 31773577 - 041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر رقیه خبیری شماره داخلــی : 3576
شماره مستقیم : 31773576 - 041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور اداری قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : وحیده ریحانی شماره داخلــی : 3573
شماره مستقیم : 041-31773573 شمــاره فـکـس :