برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با مطالعه جمعیتی

سمینار

مطالب/ سمینار

                           
      سمینار بررسی میزان شیوع پرفشاری خون و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در سالمندان شهر تبریز
شنبه 12 مرداد 1398