چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با گزارش طرح مشترک
مطالب/ جلسه مشترک مرکز با اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                            
      در بازدید سرکار خانم دکتر مطهره علامه رئیس محترم اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش طرح مشترک با اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...
پنجشنبه 19 بهمن 1396