برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اولویت های پژوهشی مرکز


1-    پوشش همگانی سلامت Universal Health Caverage

2-    تقویت نظام سلامت Health System Strengthening

3-    مدیریت مراقبتهای بهداشتی درمانی اولیه Primary Health Care Management

4-    ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی Quality Improvement in Health Services

5-    مدیریت بیماریهای غیر واگیر Non-Communicable Disease Management