برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

موافقت قطعی (نهایی) مرکز
به استناد رأی صادره در یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مورخ 1380/04/20 (بیستم تیر ماه هزار و سیصد و هشتاد)، موافقت قطعی مرکز به تایید رسیده است.