برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

تجربه تعاونی های بهداشتی درمانی تبریز (مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی)
سال چاپ: 1394
نویسندگان: مصطفی فرح بخش - جعفرصادق تبریزی


 
          تعیین کننده های اجتماعی سلامت
         سال چاپ: 1393
         تألیف: هادی کلانتری، دکتر رضاقلی وحیدی، دکتر جعفر صادق تبریزی، دکتر احمد کوشا،
         کمال قلی پور، بابک عطای شیخ

 
          مبانی ارزیابی های اقتصادی در نظام سلامت
          سال چاپ: 1393
          گردآوران: دکتر علی ایمانی، دکتر علی جنتی، مینا گلستانی

 
مدیریت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بزرگترین دانشگاه
تاریخ آذربایجان (ربع رشیدی تبریز)

سال چاپ: 1391
تألیف: حسین جباری بیرامی، فریبا بخشیانفرهنگ تکریم ( با تأکید بر تکریم ارباب رجوع، کارکنان و بازنشستگان)
سال چاپ: 1391
تألیف: مهندس احمد اصل هاشمیبهداشت محیط در استخرهای شنا
سال چاپ: 1388
تألیف: مهندس احمد اصل هاشمی
گندزداها و پاک کننده ها
سال چاپ: 1388
تألیف: 1388
                    مدیریت پسماندهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی
                   سال چاپ: 1388
                   تألیف: دکتر حسن تقی پور                    بهداشت ورزشی
                    سال چاپ:1388
                    تألیف: عباس یاوری

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری 1
سال چاپ: 1387
تألیف: مهندس احمد اصل هاشمی

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری 2
سال چاپ: 1387
تألیف: مهندس احمد اصل هاشمی
تمرکز زدایی در نظام سلامت
سال چاپ: 1386
تألیف: دکتر حسین جباری بیرامی، فریبا بخشیان
میکروب شناسی آب و فاضلاب
سال چاپ: 1383
تدوین: رسول شهنازیآلودگی صوتی
سال چاپ: 1383
تدوین: دکتر رضاقلی وحیدی، مهندس کریم نیک مردان
الفبای کیفیت
سال چاپ: 1394
مؤلف: دکتر ابوالفتح لامعینظریه پردازی به منظور ارایه فرضیه در مطالعات سازمانی
سال چاپ: 1394
مترجم: دکتر ابوالفتح لامعی

ایجاد کیفیت در آموزش عالی
سال چاپ: 1394
مترجم: دکتر ابوالفتح لامعیآشنایی با تجهیزات پزشکی بیمارستان (ویژه دانشجویان علوم پزشکی)
سال چاپ: 1395
تألیف: خلیل مؤمنی، دکتر علی جنتی، دکتر رحیم خدایاری زرنق