برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سال 75 در تبریز احداث شده که فلسفه وجودی و ماموریت محوری آن بهبود و توسعه ظرفیت و توانایی های مدیریتی نظام سلامت در سطح ملی و منطقه ای است. فعالیت های اصلی مرکز در محورهای آموزشی، پژوهشی و خدمات مشاوره مدیریتی است. این مرکز تعاملات علمی و پژوهشی در سطح بین المللی بویژه با کشورهای همجوار و سازمان بهداشت جهانی دارد. گسترش، هماهنگی، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های آموزشی از اهداف مرکز در چارچوب نیازهای سیستم سلامت و سیستم ارایه خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.
 

واحد پژوهش فعالیت خود را در بسط و نهادینه کردن پژوهش های کاربردی آغاز و از طریق فراهم ساختن تسهیلات مالی، تجهیزاتی و ارایه مشاوره های علمی از انجام طرح های تحقیقاتی که در چارچوب اولویت های مرکز باشند حمایت می کند. در این واحد به مسایلی همانند پیشگیری از بیماری های قلبی، پیشگیری از بیماری های سرطانی، ایمنی محیط کودکان، محیط زیست و سلامت، مدیریت بیمارستان و حاکمیت بالینی، بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی اولیه پرداخته می شود.

 
اولویتهای مرکز به شرح ذیل میباشد:

۱-    پوشش همگانی سلامت    Universal Health Caverage

۲-    تقویت نظام سلامت    Health System Strengthening

۳-    مدیریت مراقبتهای بهداشتی درمانی اولیه    Primary Health Care Management

۴-    ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی    Quality Improvement in Health Services

۵-    مدیریت بیماریهای غیر واگیر    Non-Communicable Disease Management
 

در این مرکز در خصوص طرح پزشک خانواده، نحوه مدیریت بیماری های نو پدید، اصلاح شیوه زندگی، آب سالم و هوای سالم، بیمه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی پژوهش های متمرکز انجام می شود

واحد تحقیقاتی مرکز با برپایی کارگروه های دانش آموزی، دانشجویی و سالمندان توانسته به نیازهای سلامتی قشرهای مختلف جامعه پاسخ دهد که در ذیل مختصری از هر شاخه ارائه می شود:

شاخه سالمندی مرکز:

رشد جمعیت سالمند کشور ایجاب می­کند که در راستای ارتقاء سلامت، تأمین رفاه و نیازهای مختلف سالمندان و بهبود شیوه زندگی سالمندان، سیاستگذاری و برنامه­ریزی داشته باشیم. با توجه به اینکه برنامه­ریزی و سیاست­گذاری اصولی در این زمینه، مستلزم تحصیل شناخت از ابعاد مختلف پدیده سالمندی جمعیت، نیازهای سالمندان، وضعیت و شرایط موجود می­باشد، لذا گسترش تحقیقات سالمندی توجه ویژه­ای را می­طلبد.

در این راستا مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اقدام به راه­ اندازی گروه تحقیقات سالمندی (ARC) گروه تحقیقات سالمندی (ARC) یک گروه علمی و پژوهشی بین رشته­ ای (Interdisciplinary) می­باشد که از دانش و توان متخصصین گروه­های مختلف علوم پزشکی، مدیریت، روانشناسی، جامعه­شناسی، اقتصاد و ... برای ارائه دیدگاه­های علمی و راهکارهای عملی منطبق بر اصول علمی جهت مدیریت مسائل ناشی از پدیده سالمندی جمعیت بهره خواهد گرفت.

گروه تحقیقات سالمندی (ARC) خواهد کوشید با انجام تحقیقات علمی- کاربردی و ارائه راهکار و تعامل با برنامه­ریزان و سیاست­گذاران عرصه­های سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی، خدمات شهری و ... در جهت حفظ و ارتقاء سلامت سالمندان و نیل به سالمندی فعال (Active Aging) در جامعه گام بردارد.

شاخه دانش آموزی

مراحل اجرایی طرح ایجاد شاخه پژوهشهای دانش آموزی در مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز آغاز گردیده است. اهداف عمده ای که این طرح دنبال میکند عبارتند از:

1-توسعه پژوهش های سلامت محور در بین دانش آموزان

2-ترویج مفاهیم اصلی سلامت بویژه " ارتقای سلامت" و " شیوه زندگی سالم" در بین دانش آموزان از طریق خودشان

3-کمک به جلب مشارکت دانش آموزان در راستای ایجاد مدارس مروج سلامت (Health Promoting Schools)

4- جلب نظر آموزش و پرورش و پژوهش سراهای وابسته به آن بمنظور اجرای طرح  های پژوهشی مشترک

5- ارتقای دانش سلامت دانش آموزان با اجرای طرحهای آموزش و پژوهشی سلامت محور با استفاده از پتانسیل های شیوه آموزش گروه همسالان

شیوه ای که برای اجرای این طرح و تحقق اهداف آن در این مرکز انتخاب گردیده به شرح زیر میباشد:

1-      همکاری علمی و آموزشی جهت توانمندسازی پژوهش سراهای آموزش و پرورش

2-      ایجاد هسته های پژوهشی سلامت محور در مدارس از طریق پژوهش سراها

3-      همکاری با پژوهش سراها در انتخاب موضوعات پژوهشی مورد نیاز کشور و انتقال آن به هسته های پژوهشی مدارس

4-      همکاری با پژوهش سراها در ارتقای دانش و مهارت پژوهشی در بین هسته های پژوهشی دانش آموزی

5-      همکاری علمی ،آموزشی و فنی برای اجرای پروژه های دانش آموزی و انتخاب برترین ها جهت ارائه به مجامع علمی و انتشار مقالات و توزیع جوایز در بین آنها

 

مجله تصویر سلامت

مجله تصویر سلامت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مقالات زير را براي انتشار مي‌پذيرد: 

مقالات پژوهشي، مقالات مروري، گزارش کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبير در زمينه علوم پزشکي با اولویت :

1- مدیریت در سیستم سلامت
2-کیفیت در ارائه خدمات سلامت
3- عدالت در سلامت
4-مشارکت جامعه و
مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت
5-
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
6- پیشگیری از بیماریها
7- محیط زیست و سلامت
8-اقتصاد سلامت.

مرکزتحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز آماده همکاری با تمام استادان و محققان در زمینه انجام پژوهش های مرتبط با مدیریت سلامت، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و چاپ مقالات و کتابها و پایان نامه هاست.

وبسایت مجله تصویر سلامت