برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر رقیه خبیری نعمتی
سمت: عضو هیأت علمی مرکز
CV
شماره تماس: 31773576 - 041
پست الکترونیکی: khabirir@gmail.com
آدرس پستی: تبریز - خیابان عطار نیشابوری - بلوار ملاصدرا - مرکز بهداشت استان - طبقه اول - اتاق شماره 3

پروفایل گوگل اسکولار
پروفایل ارکید
پروفایل سامانه علم سنجی
 
دکتر حسین عبدالهی
سمت: عضو هیأت علمی
CV
شماره تماس: 31773579 - 041
پست الکترونیکی:
hm_abdollahi@yahoo.com
آدرس پستی: تبریز - خیابان عطار نیشابوری - بلوار ملاصدرا - مرکز بهداشت استان - طبقه اول - اتاق شماره 1
پروفایل گوگل اسکولار
پروفایل ارکید
پروفایل سامانه علم سنجی

دکتر لیلا نیک نیاز
سمت: عضو هیأت علمی
شماره تماس: 31773577 - 041
پست الکترونیکی:
nikniazleila@gmail.com
آدرس پستی: تبریز - خیابان عطار نیشابوری - بلوار ملاصدرا - مرکز بهداشت استان - طبقه اول - اتاق شماره 3
پروفایل گوگل اسکولار
پروفایل ارکید
پروفایل سامانه علم سنجی