برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

افلییشن مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز به شرح زیر است:
Tabriz Health Services Management Research Center, Health
Management and Safety Promotion Research Institute, Tabriz
University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

----------------------------------------------------------------------------
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز،پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
health services manageresearch center

جلسه شورای پژوهشی

برگزاری یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی
1397/07/17

کسب رتبه علمی پژوهشی

مجله تصویر سلامت موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید
1397/07/04

بارگذاری مقالات دوره نهم (سال 97) - شماره دوم

مقالات دوره نهم-شماره دوم در وبسایت مجله تصویر سلامت بارگذاری گردید
1397/07/03

بارگذاری مقالات دوره نهم (سال 97) شماره اول

مقالات دوره نهم شماره اول (1-97) با عناوین ذیل در وبسایت مجله تصویر سلامت بارگذاری گردید.
1397/04/06

    نظرسنجی