چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با توانمندسازی کارکنان
مطالب/ برگزاری آخرین دوره آموزشی فلوشیپ                            
      آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور تحت عنوان " تحقیق در نظام سلامت " از تاریخ 96.2.13 لغایت 96.2.15 در مرکز کشوری مدیریت سلامت با حضور مسئولین گروههای کارشناسی ستاد مراکز بهداشت استانهای آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و دانشکده پزشکی مراغه برگزار گردید.
سه شنبه 19 ارديبهشت 1396