دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1394
 

ردیف

عنوان

1

ارزیابی اثربخشی برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند در استان آذربایجان شرقی در سال 1393

2

بررسی تاثیر جایگزینی شکر با استویا بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و حسی نوشابه های گازدار و ماءالشعیر

3

تاثیر مکمل یاری سین بیوتیک در مادران شیرده بر پروفایل اسیدهای چرب شیر مادر و ارتباط آن با وضعیت رشد شیرخواران

4

ارزیابی اثربخشی برنامه مجهزکردن خانه های بهداشت به آشپزخانه های محلی و آموزش مادران بر وضعیت رشد کودکان زیر یک سال و آگاهی،نگرش و عملکرد مادران در برخی از روستاهای استان آذربایجان شرقی

5

بررسی تاثیر جایگزینی شکر با استویا بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و حسی آب میوه ها

6

بررسی سلامت معنوی و ارتباط آن با عود بیماری در بیماران معتاد مراجعه کننده به کلینیکهای ترک اعتیاد شهرستان مرند

7

ممیزی درمانگاههای عمومی شهر تبریز از جهت انطباق با استانداردهای اعطای مجوز در سال 94

8

بررسی میزان پراکسید و وضعیت مدیریت روغنهای خوراکی مصرفی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر تبریز

9

بررسی اثر بخشی برنامه بهبود شیوه زندگی بر شیوع فاکتورهای خطر رفتاری کلینیکی و بیماری های غیرواگیر در استان آذربایجانشرقی

10

تدوین الگوی ملی اعتبار بخشی مراکز فعال در شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تاکید بر برنامه پزشک خانواده

11

بررسی طولی تغییرات رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

12

طراحی چهارچوب مدیریت بهداشت شهرستان برای سیستم بهداشت و درمان ایران

13

طراحی مدل کاربردی برنامه پزشک خانواده شهری در ایران

14

وضعیت سلامت روانی دانشجویان مشروطی (کمی کیفی)

15

بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده کمر درد در پرسنل فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

16

ممیزی مطب دندانپزشکان عمومی شهر تبریز از جهت انطباق با استانداردهای اعطای مجوز کشور در سال 94

17

بررسی وضعیت مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی درمانی شهری در شهرستان تبریز در سال 1393- توصیفی

18

بررسی وضعیت ایمنی فضای فیزیکی مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز در سال 1394

19

نیاز سنجی آموزشی برای استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر

20

ارتباط اسید فولیک و سرطانهای گوارشی یک مطالعه اپیدمیولوژیک

21

طراحی مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراقبتهای بهداشتی و درمانی مراکز سلامت استان آذربایجان شرقی

22

بررسی نقش بیماریهای جسمی در گرایش و بروز اعتیاد

نوشته شده در   يکشنبه بیست و هفتم تير 1395  توسط   بابک زارع آبادی