دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1387
 

ردیف

عنوان

1

بررسی شیوع آسم ، رینیت و اگزما و عوامل خطر مرتبط با آنها در دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر تبریز

2

مطالعه میزان ناراحتیهای اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در واحد های مختلف شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای کاهش آنها

3

بررسی علل و میزان بروز مسمومیت و خفگی در اثر استفاده از وسایل گاز سوز در سطح استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای عملی کاهش میزان آنها

4

اثر بخشی حضور پزشک و ماما در خانه های بهداشت بر کم و کیف مراقبتهای دوران بارداری

5

مقایسه اثر بخشی مراقبتهای بهداشتی کودکان قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران

6

تاثیر آموزش در کاهش میزان اضطراب، میزان دردهای زایمانی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهر تبریز

7

غربالگری استنوز شریان کلیوی در بیماران با آتروسکلروز و بدون اختلال کلیوی

 

8

بررسی شیوع سندرم متابولیک در سالمندان

9

عوامل موثر در تغییر روشهای پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تبریز در سال 1386

10

اپیدمیولوژی اختلالات روان پزشکی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی شهر تبریز بر اساس پرسشنامه SI,

11

رابطه منابع فشار زای روانی – اجتماعی با اختلالات روانتنی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

12

کارایی 6 sigma در ارتقای فرآیند کارآموزی دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

13

مقایسه رشد کودکان 6 تا 24 ماهه مادران LDشیرده در دو گروه مصرف کننده قرص و روشهای غیر هورمونی در پایگاهها و مراکز بهداشتی –درمانی شهر تبریز

14

بررسی وضعیت سوء رفتار با سالمندان مقیم خانواده در شهر تبریز

15

کتاب شناسی نسخ پزشکی (فارسی٬ عربی ٬ ترکی )کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد

16

بررسی حضور فلزات سنگین در خاک آب مورد استفاده در آبیاری و محصولات زراعی( صیفی و سبزی) حومه شهر تبریز

17

طراحی مداخلات مبتنی بر نیاز در کنترل تب مالت بر اساس خصوصیات اپیدمیولوژیک در شهرستان چاراویماق

18

تاثیر برنامه آموزش الگوی مصرف مناسب روغن های خوراکی بر سطح آگاهی و عملکرد زنان خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز

نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی