دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  طرح های تحقیقاتی مصوب سال 1386

ردیف

عنوان

1

ارزیابی هزینه اثر بخشی روش مراقبت مادرانه آغوشی در مقایسه با روش مراقبت مرسوم در نوزادان نارس

2

سالمندی: فعالیتهای روزمره زندگی – تبریز- آذربایجان شرقی- ایران

3

سن بلوغ و ارتباط آن با نمایه بدنی در دختران 7 تا 17 ساله شهر تبریز-1386

4

طراحی نظام ارزشیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی الکترونیک

5

تاثیر مداخله مدیریتی بر عملکرد مراکز استریل بیمارستانهای شهر تبریز در سال 1386

6

بررسی مقایسه ای کارائی روش های آموزش حضوری و غیر حضوری در پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1386

7

کاربرد مدل اعتقادی بهداشتی در مورد (HBM ) پیشگیری از سرطان پستان در زنان

8

بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی مدیران موفق از دیدگاه مدیران و کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

9

بررسي طول مدت اقامت بيمار در مراكز آموزشي درماني جنرال و

Clinic day هاي تبريز بر اساس الگوي بيمارستانهاي روزانه در سال 1385

10

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان (بهورز) در روستاهای آذربایجان شرقی بر اساس حجم کار

11

خصوصيات اپيد ميولوژيك و باليني در سندرم گلين باره در كودكان زير 15 سال ( آذربايجان شرقي)

12

بررسی میزان آلودگی کره های محلی شهرستان سراب به باکتریهای اشریشا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

13

تحلیل چند متغیره عوامل مرتبط  با رشد نامطلوب کودکان 6 ماه تا 2 سال در شهر تبریز، 1386

14

بررسی توصیفی مصرف قلیان در قهوه خانه های شهر تبریز

15

مقایسه عملکرد معتادان تحت پوشش   DICدربیمارستان رازی در مورد آلودگی به  بستری HIV,HCV,HBV

16

CBI تحلیل وضعیت اولویت بندی در قالب

17

Capacity development through training course on health management

18

بررسی میزان اطلاعات دارویی مراجعین به داروخانه های سطح شهر تبریز نسبت به داروهای غیر نسخه ای  درخواست شده توسط آنها 
نوشته شده در   سه شنبه پانزدهم تير 1395  توسط   بابک زارع آبادی