شنبه 2 بهمن 1395 - 23 ربيع الثاني 1438
جستجو :
  برچسب شده با معاونت تحقیقات
مطالب/ انتصاب آقای دکتر عبدالهی به عنوان قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
       با به عنایت به پیشنهاد معاون محترم تحقیقات و فناوری و ابلاغ ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حسین عبدالهی عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشنی درمانی و مدیر محترم روابط بین الملل بعنوان قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری منصوب گردید.
پنجشنبه 27 اسفند 1394