شنبه 2 بهمن 1395 - 23 ربيع الثاني 1438
جستجو :
  برچسب شده با فلوشیپ مدیریت شبکه
مطالب/ چهارمین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور                            
      چهارمین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور تحت عنوان " بهبود کیفیت " از تاریخ 15/10/95 لغایت 17/10/95 در باشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با حضور مسئولین گروههای کارشناسی ستاد مراکز بهداشت استانهای آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و دانشکده پزشکی مراغه برگزار گردید.
شنبه 18 دي 1395