شنبه 2 بهمن 1395 - 23 ربيع الثاني 1438
جستجو :
  برچسب شده با بهبود نظام سلامت
مطالب/ معرفی مرکز                            
       مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سال 75 در تبریز احداث شده که فلسفه وجودی و ماموریت محوری آن بهبود و توسعه ظرفیت و توانایی های مدیریتی نظام سلامت در سطح ملی و منطقه ای است.
برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

يکشنبه 17 شهريور 1392