شنبه 2 بهمن 1395 - 23 ربيع الثاني 1438
جستجو :
  برچسب شده با روز جهانی بهورز
مطالب/ برگزاری مراسم گرامیداشت روز بهورز در مرکز بهداشت شهرستان تبریز                            
      مراسم گرامیداشت روز جهانی بهورز با حضور کلیه بهورزان تلاشگر شهرستان تبریز و با حضور دکتر تبریزی معاون بهداشت دانشگاه ، رئیس مرکز بهداشت تبریز و برخی دیگر از مسوولین دانشگاه برگزار شد
يکشنبه 14 شهريور 1395