پنجشنبه 3 اسفند 1396 - 06 جمادى الثانية 1439
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت
  • صفحه اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • مجلات دانشگاه
  • اتوماسیون اداری
  • پست الکترونیکی دانشگاه
 • منوی سمت راست
  • صفحه اصلی
  • معرفی مرکز
   • مقدمه
   • همکاران مرکز
   • اعضای شورای پژوهشی
  • فعالیت های مرکز
   • مجله تصویر سلامت
    • وبسایت مجله
    • آرشیو مجله تصویر سلامت
    • شرایط ارسال مقاله
   • فعالیت های پژوهشی
    • مقالات منتشر شده
     • مقالات فارسی
     • مقالات انگلیسی
    • طرحهای پایان یافته
    • طرحهای مصوب
    • اولویت های تحقیقاتی
    • ثبت نام - تست
  • پرسشنامه طرح تحقیقاتی
  • کاربرگ درخواست دریافت تشویق مقالات چاپ شده
  • فرم ها
   • فرم گزارش نهایی
   • فرم تک صفحه ای تصویب عنوان
  • چارت سازمانی
  • دفترچه تلفن
  • تماس با ما
 • پیوندها
  • مجله تصویر سلامت
  • مجلات دانشگاه
  • مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  • مرکز تحقیقات قلب و عروق
  • مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
  • مرکز تحقیق سلامت زنان
  • سیستم ثبت ناهنجاریهای مادرزادی
  • مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی
  • سامانه نظام پیشنهادات
 • مجله سلامت
  • آرشیو مجله
  • شرایط ارسال مقاله
  • اولویتهای پژوهشی
 • hsr
  • پرسشنامه طرح تحقیقاتی
  • برنامه کارگاه
  • فراخوان طرح تحقیقاتی HSR
  • فراخوان کارگاه آموزشی