يکشنبه 28 آبان 1396 - 29 صفر 1439
جستجو :
  اعضای شورای پژوهشی مرکز- دکتر علیرضا استاد رحیمی

- دکتر محمد اصغری جعفر آبادی

- دکتر علی ایمانی

-  آقای حسین بهجت

- خانم مژگان بهشید 

- دکتر محمد زکریا پزشکی

- دکتر جعفر صادق تبریزی

- خانم نازیلا تاج الدینی

- دکتر حسین جباری

- دکتر علی جنتی 

- دکتر سعید دستگیری 

- دکتر لیلا راننده کلانکش

- دکتر وحیده زارع

- دکتر علی حسین زینالزاده

- دکتر محمد حسن صاحبی حق

- خانم لیلا صاحبی

- دکتر حسین عبدالهی

- دکتر سیمین عذار مشایخی

- آقای اکبر عزیزی

- دکتر محمد علیزاده

- دکتر مهستی علیزاده

- دکتر محمد مسافری

- دکتر جلیل نظری
 

نوشته شده در   سه شنبه نهم ارديبهشت 1393  توسط   بابک زارع آبادی