سه شنبه 8 فروردين 1396 - 28 جمادى الثانية 1438
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر عبدالهی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پژوهش قسمت یا واحـد : هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر لیلا نیک نیاز شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : انفورماتیک قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : بابک زارع آبادی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33346243 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کارشناسان پژوهش قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : خانم جباری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33346243 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کارشناسان پژوهش قسمت یا واحـد : کارشناس
اسامـی افــــراد : خانم دستگیری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33346243 -041 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رییس مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر تبریزی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :