پنجشنبه 23 آذر 1396 - 25 ربيع الأول 1439
جستجو :
  اعضای شورای پژوهشی مرکز

 

 
- دکتر علیرضا استاد رحیمی
 
- دکتر محمد اصغری جعفر آبادی
 
- دکتر علی ایمانی
 
-  آقای حسین بهجت
 
- خانم مژگان بهشید 
 
- دکتر محمد زکریا پزشکی
 
- دکتر جعفر صادق تبریزی
 
- خانم نازیلا تاج الدینی
 
- دکتر حسین جباری
 
- دکتر علی جنتی 
 
- دکتر سعید دستگیری 
 
- دکتر لیلا راننده کلانکش
 
- دکتر وحیده زارع
 
- دکتر علی حسین زینالزاده
 
- دکتر محمد حسن صاحبی حق
 
- خانم لیلا صاحبی
 
- دکتر حسین عبدالهی
 
- دکتر سیمین عذار مشایخی
 
- آقای اکبر عزیزی
 
- دکتر محمد علیزاده
 
- دکتر مهستی علیزاده
 
- دکتر محمد مسافری
 
- دکتر جلیل نظری
 
 
 
 
 

 

نوشته شده در   سه شنبه نهم ارديبهشت 1393  توسط   بابک زارع آبادی